Filatelisten

Frimerker med isbjørnmotiver. Fellingstyper

Ved Bjørn Willy Marstrøm

På begynnelsen av 1970 tallet ble fellingstypene på 2 øres isbjørnene fra 1925 NK 130 offentliggjort i Norsk Filatelistisk tidsskrift og det ble forespeilet at fellingstypene på de andre verdiene skulle komme på trykk etter hvert. Uvisst av hvilken grunn skjedde ikke dette. Så nå skaffet jeg meg en fireblokk av hvert merke fra nedre venstre hjørne med marger og en del løse merker. Det har altså lenge vært kjent at hvert merke har to fellingstyper som kan skilles fra hverandre.

Fellingstypene på 2 øren.


 

Ft. 1 tydelig prikk på høyre bakben ved kne, bakerst ved halen to tydelige prikker.

Ft. 2 ingen eller svak prikk på bakbeinet og bakerst ved halen en sterk og en svak.

Fellingstypene på 3 øren.


Ft.1 Se øverst mellom forbeinene to prikker og en prikk ved kneet på høyre bakbein

Ft. 2 Øverst mellom forbeinene tre prikker.

 

Fellings typene på 5 øren.


Ft.1 fire vertikale streker på halse, over buken to prikker og en strek over, tre prikker øverst på venstre forbein

Ft. 2 fire prikker på halsen og toøverst på venstre forbein.

 

Felningstypene på 10 øren.


Ft. 1 Se halsen to streker og prikk øverst på hodet og en prikk ekstra på forbeinet.

Ft. 2 Se halsen fire prikker under hverandre.

 

Fellingstypene på 15 øren.


Ft. 1 hakk over øyet, strek øverst på halsen, to vertikale prikker/strek nederst på buken

Ft. 2 liten prikk over øyet, prikk øverst på halsen og en liten ekstra prikk øverst på venstre forbein.

 

Fellingstypene på 20 øren.

Ft. 1 nesebor, flekk øverst på hode og hals

Ft. 2 to streker på halsen. To prikker på høyre forlabb

 

Fellingstypene på 25 øren.

 

Ft. 1 lang strek på halsen og over venstre bakbein, stor omvendt c (3 prikker)midt på kroppen

Ft. 2 fire prikker på halsen, en c øverst mellom forbeina.

 

Bjørn Willy Marstrøm, marstroem@gmail.com

Horten Filatelistklubb, Postboks 61, 3191 Horten.