Filatelisten

Møter høst 2023 og vår 2024

Høst 2023

16. august, byttemøte

30. august, byttemøte

13. september, byttemøte

27. september, byttemøte

11. oktober, byttemøte

25. oktober, byttemøte

08. november, byttemøte

22 november, byttemøte

06 desember, byttemøte

20. desember, juleavslutning

Vår 2024

10. januar, byttemøte

24. januar, byttemøte

07. feburar, årsmøte

21. februar. byttemøte

06. mars, byttemøte

20. mars, byttemøte

03. april, byttemøte

17. april, byttemøte

08. mai, byttemøte

22. mai, byttemøte

05. juni, byttemøte

 

På hvert møte holdes det auksjon med 50-120 objekter.

Der dukker det av og til opp virkelige "godbiter"

Horten Filatelistklubb, Postboks 61, 3191 Horten.