Filatelisten

Historien om HFK's reproduksjon av Nyman's røde essay til 4 skilling blå.

Norges første frimerke fra 1855 ble møtt med stor misnøye, og det ble utlyst en ny konkurranse om nye merker. En svensk kunstner som het Nyman vant med sitt utkast til Oscar – serien 1856/57, men måtte gjøre en del endringer. Bl.a. ble teksten FYRA forandret til FIRE, rosettene i de nedre hjørnene ble erstattet med 4-tall og en hårlokk på kongens isse ble forminsket.
Hans essay til merket forsvant – og var borte i ca.100 år.

På midten av 1950-tallet kjøpte en norskamerikaner – kaptein Fredrik G. Olausen en samling på auksjon, og fant en rød 4 skilling Oscar med tekst FYRA og en utvekst på kongens isse. Olausen tok kontakt med sin samlervenn Arne Bye (en av stifterne av HFK), som slo fast at dette var et eksemplar av Nyman’s essay. Bye fikk Olausen’s tillatelse til å trykke 300 nummererte reproduksjoner til inntekt for klubben.

Denne utgivelsen i 1960 skapte i en periode store bølger både i og omkring HFK. En gruppe av HFK’smeget kunnskapsrike medlemmer utga i en del år det alternative tidsskriftet Frimerke – Kontakt, og hevdet av og til synspunkter som var lite populære i det ”etablerte” filatelistmiljøet i Oslo og Norsk Filatelistforbund, og trusler om eksklusjoner ble framsatt.

Det norske postverket motsatte seg på det sterkeste hele prosjektet og forlangte å få oversendt det røde essayet som sin eiendom! Da trykkingen var ferdig ble 1 eksemplar sendt til post- museene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland, og klubben mottok takkebrev fra alle.

Den interne striden i HFK-FK dreide seg i første omgang om trykkingen av de 20 nummererte

blå eksemplarene, seinere også om hvem som skulle disponere/selge de 300 nummererte røde.

Dette resulterte blant annet i at de opprinnelige nr.133 – 300 ble ødelagt, men siden erstattet av ”nye” med samme nummerering. Det faktiske opplaget er derfor likevel 300.

Håndbok over Norges frimerker del I opplyser bare at nr.133-300 ble makulert.

HFK har i alle år ført en nøyaktig liste over alle mottakere/kjøpere av disse reproduksjonene, og har pr. i dag ca. 90 av dem fortsatt i klubbens eie. I løpet av de siste 2-3 årene har noen av dem dukket opp på auksjoner til utrop på 200-250 kr., og det har hendt at det ikke har kommet bud.

På Enger’s auksjon i mai 2001 ble det solgt en lott (tilslag 900 kr.) noe mangelfullt beskrevet som ca. 40 trykk av Nymans essay i rødt, svart og blått. I 1960 trykket HFK 300 nummererte eksemplarer av den røde typen, 20 nummererte eksemplarer i blått (alle senere makulert) - men aldri noen i svart.

Dessverre ble vi i HFK for sent oppmerksomme på denne lotten, som vi ellers ville ha forsøkt å by på. Ved Skanfil’s Osloauksjon nr.69 ble 2 prøvetrykk av HFK’s reproduksjon (1 blått og 1 svart) + 1 av de røde nummererte (nr.69 – som i 1961 ble sendt til USA) solgt med tilslag hhv. 880,- pr. stk. og 300,-. Vi vet ikke om dette er noen fra den lotten som ble solgt på auksjonen i mai, eller om dette er ”nye” prøvetrykk – se illustrasjonene (ikke nøyaktig like de nevnte auksjonsobjektene). På Skanfils auksjon 119 ble nr.204 ( i sin tid solgt til Sverige) solgt til utrop 300,- + salær.

Klubben oppbevarer fortsatt et album med ca. 65 prøvetrykk av reproduksjonen med nyanser i rødt, brunt, blått og svart – og disse gir et godt innblikk i framstillingsprosessen. Selv om vi i HFK beklager at noen av denne typen objekter har kommet ut på markedet, registrerer vi at det finnes kjøpere som er villige til å gi mer enn 4 ganger katalogprisen for vår reproduksjon (oppført i Norgeskatalogen som 4c N4) for disse prøvetrykkene av den samme!

Opplysningene i første halvdel av artikkelen baserer seg i hovedsak på skriftlig originalmateriale fra 1960 og opptegnelser fra Jakob Østbye – en av HFK’s grunnleggere.

2401 2001

For HFK
Jon Erik Berg-Hansen
(sekretær)

 

Skanfil’s Osloauksjon 69 1411 01

(klikk for større bilder)

Essay/minneark av prøvetrykk FYRA SKILLING utgitt av Horten Filatelistklubb v/Frimerke-Kontakt 1960. Prøvetrykk av minnearket i BLÅ farge, uten nummerering/opplag. Utrop 500. Tilslag 880.

Essay/minneark av prøvetrykk FYRA SKILLING utgitt av Horten Filatelistklubb v/Frimerke-Kontakt 1960. Prøvetrykk av minnearket med merkebildet i SORT og tekst i BLÅ farge, uten nummerering/opplag. Utrop 500. Tilslag 880.

Essay/minneark av prøvetrykk FYRA SKILLING utgitt av Horten Filatelistklubb v/Frimerke-Kontakt 1960. Nr. 69 av 300 eks., brunrød farge. Utrop 300. Tilslag 300

OBS: Bildene over stemmer ikke 100% overens med de objektene som var i auksjonen, men dette var de beste bildene vi har funnet.

Horten Filatelistklubb, Postboks 61, 3191 Horten.